Jaunumi

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 17.03.2019 līdz 31.05.2020

Rīga, Jūnijs 2020

Turpinot projektu par jaunu zivju produktu grupu izstrādi no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum minētajā laika posmā tika veiktas sekojošas darbības:

 1. Tiek turpināts meklēt labāko tehnisko risinājumu (iekārtas) produktu dozēšanai. Tika veiktas pārrunas un informācijas apmaiņa ar iekārtu piegādātājiem.

 2. Veikti laboratoriski izmeklējumi eksperimentāli iepriekš saražoto produktu partiju paraugiem pēc termostatēšanas perioda izturēšanas, kā arī tika veikta orgonoleptiskā testēšana.

 3. Tiek gatavota esošo iekārtu pārbūve pirmapstrādes procesa pilnveidošanai.

Šajā periodā netika veikti apjomīgi produktu ražošanas eksperimenti, jo iepriekšējo ražošanas eksperimentu rezultāti uzrādīja nepieciešamību mainīt pirmapstrādes un dozēšanas tehnisko risinājumu.

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 16.12.2019 līdz 16.03.2020

Rīga, Marts 2020

Turpinot projektu par jaunu zivju produktu grupu izstrādi no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum minētajā laika posmā tika veiktas sekojošas darbības:

 1. Veikti zivju pirmapstādes procesu eksperimenti, lai nodrošinātu vajadzīgo masas konsistences līmeni tālākai mehāniskai dozēšanai

 2. Turpināts veikt eksperimentus ar P1 iegūto starpproduktu - miksēšanu un dozēšanu ar izvēlētajiem materiālu maisījumiem

 3. Tiek meklētas papildiekārtas mehāniskai produktu dozēšanai, kas nodrošinātu masas saudzīgu, bet ātru un precīzu dozēšanu kārbās gan ar, gan bez mērces.

Kopumā secināts, ka izvēlētā izejviela un tās raksturlielumi ir atbilstoši mērķa produkta kvalitātes sasniegšanai, bet vēl nav atrasts atbilstošais izejvielas pirmapstrādes un dozēšanas risinājums (gan tehniskais, gan tehnoloģiskais), pie kā darbs notiks nākošajā periodā.

Par projektā Nr.29. (identifikācijas numurs ir 1.2.1.1/18/A/002) paveiktajiem darbiem laika posmā no 01.08.2019 līdz 15.12.2019

Rīga, Decembris 2019

Jaunas zivju konservu produktu grupas izstrāde no Atlantijas skumbrijas (Scomber scombrus) filejām Norvēģijas tirgum:

 1. Izanalizēts Norvēgijas tirgus, pētīti dažādi iespējamie produktu veidi, receptūras, esoši, līdzīgi alternatīvi produkti, kuri jau šobrīd ir tirgū (mērces dažādība, iepakojuma veids, utml.). Veikta esošo skumbrijas produktu gatavo produktu paraugu organoleptiskā un laboratoriskā analīze.

 2. Veiktas esošās ražošanā izmantotās skumbrijas izejvielas sastāva analīzes dažādas izejvielas veidiem (tauku saturs, olbaltumvielas, ūdens, utml.)

 3. Laboratoriski mēģinājumi izveidot izejvielu masu izmantojamu tālāku pārtikas produktu ražošanai. Analizēta izejvielas konsistence un piemērotība to pārstrādāt ar mūsu esošajām iekārtām.

 4. Tiek veikti ražošanas eksperimenti izmantojot uzņēmumā esošās zivju blanšēšanas, homogenizēšanas un dozēšanas iekārtas, kā arī mērču ražošanas iekārtas izmantojot mērču materiālus.

 5. Tika apmeklēta izstāde “Food ingridients”, kas norisinājās Parīzē, kas palīdzēja atrast jaunās garšvielas, kas tiek izmantotās šādu veidu produktu ražošanā.

Šajā laika posmā secināts, ka no izejvielas ko mēs pašlaik izmantojām ir iespējami ražot līdzīgu produktu, kas jau tagad pastāv Norvēģijas tirgū. Iegūto produktu garšas īpašības bija tuvu nepieciešamajiem radītājiem, bet produktu konsistence dozētā svara variēšana neatbilst iespējai to ražot rūpnieciskos apjomos.

Secināts, ka esošas iekārtas tehniski nespēj nodrošināt vienmērīgu dozēšanu vajadzīgajai konsistencei.

Mērču sagatavošanas iekārtas ir atbilstošas uzstādītajiem mērķiem un spēj nodrošināt vajadzīgo kvalitāti un rūpniecisko jaudu.

Turpmākajā posmā tiek veiktas pārrunas ar zivju pārstrādes partneriem par citām dozēšanas iekārtam, kas spētu nodrošināt vajadzīgo konsistenci, piemērotību un eksperimentēšanu veikt turpmāk.


Karavela uzsāk jaunu pētniecības projektu

Rīga, Augusts 2019

Karavela nekad nestāv uz vietas. No 1. augusta esam uzsākuši jaunu pētniecības projektu (Projekta numurs: 1.2.1.1/18/A/002) ar Latvijas pārtikas nozares kompeteces centra atbalstu.
Pētniecības projektā paredzēts izpētīt un radīt produktu grupu no Atlantijas skumbriju filejas, kas konkurētu ar Norvēģijas tirgū esošo produkciju. Izpētē paredzēta atbilstošākās izejvielas analīze, kā arī produktu ražošanas tehnoloģijas radīšana, nepieciešamo iekārtu noteikšana, lai iegūtu produktam nepieciešamās garšas, kvalitātes, organoleptiskās īpašības, kā arī rast risinājumu, ražošanas tehnoloģisko procesu maksimālai automatizēšanai, tādejādi samazinot darbaspēka resursu izmantošanu.

Uzņēmuma pieredze Skandināvijas valstu zivju konservu tirgū (Zviedrija, Dānija), no klientiem iegūtā informācija un tirgus pētīšana ļauj secināt, ka ir iespēja paplašināt eksportu arī uz Norvēģijas tirgu. Norvēģijas tirgū, zivju konservu grupā, pamatprodukts ir skumbriju filejas tomātu u.c mērcēs. Šim produktam ir tikai trīs ražotāji (King Oscar neliels vietējais uzņēmums Maritim food un Stabburet brenda ražotājs Orkla, Zviedrijā).

Uzņēmumam šobrīd jau zināms kāda izskata un garšas produktu galarezultātā ir jāiegūst, lai patērētājs Norvēģijā to iegādātos. Projekta mērķis ir galarezultātā ieviest ražošanā 2-4 veidus jaunus skumbrijas filejas konservus. Projekta ietvaros būs realizēti sekojoši darbi:
 • izpētīt, atrast piemērotāko izejvielu avotu, rādītājus un sagatavošanas veidu;
 • izpētīt un izstrādāt tehnoloģisko risinājumu, receptūras;
 • izstrādāt tehnisko ražošanas risinājumu;
 • izstrādāt un pārbaudīt kvalitātes un pārtikas nekaitīguma standartus (sterilizācijas režīms, blanšēšanas režīms);
 • izstrādāt produkta derīguma termiņa un uzglabāšanas režīma standartus;

Kā pamatizejviela produktam būs Atlantijas okeānā zvejotā skumbrija (Scomber Scombrus), kas ir vērtīgs proteīna un Omega 3 avots un galvenā zivju konservos patērētā zivs Skandināvijā.

Sākotnēji šis produkta ir plānots pārdošanai Norvēģijas tirgū, jo šajā segmentā ir specifiskas garšas un organoleptiskas prasības. Pārējās Skandināvijas valstīs mums jau ir no 30-70% skumbrijas konservu tirgus un tur attīstība notiek esošo produktu grupu ietvaros. Ja izstrādātā tehnoloģija sevi pierādīs, tad šādu produktu pārdošanu var virzīt arī uz citām valstīm, jo tā izmaksu priekšrocības būs pievilcīgākas nekā šobrīd esošā ražošanas tehnoloģija.

Šo produktu tirgus apjoms Norvēģijā ir apmēram 58 000 000 EUR gadā. Uzņēmuma mērķis ir sasniegt apmēram 10-15 % tirgus daļu, 5 gadu laikā, kas būtu apmēram 4,8- 5,2 miljoni EUR gadā, eksporta palielināšana.